HomeProjecten 3D-printen van rioolputten

3D-printen van rioolputten

Sprundel

Voor een effectieve afvoer van ons afvalwater is een goede conditie van het rioolstelsel cruciaal. Regelmatig onderhoud en tijdige vervanging door reconstructie zijn noodzakelijke werkzaamheden. Hoe goed gepland ook: werkzaamheden zorgen voor hinder in de omgeving. Vanuit onze inzet om u bij uw noodzakelijke rioleringswerkzaamheden in de toekomst nog beter te ontzorgen en de omgevingshinder bij werkzaamheden tot een minimum te beperken, zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Die hebben wij gevonden bij onze partner CyBe, in het 3D printen.

Rioolonderhoud

Traditionele rioolstelsels bestaan uit betonbuizen met daartussen inspectieputten om kruisingen en hoekverdraaiingen aan te brengen. Deze putten zijn meestal in het werk gemetseld om zo de juiste maatoplossing per locatie te creëren. Na vele jaren de invloed van met name H2S-gas te hebben weerstaan, raken deze putten in verval. Met als gevolg een put die niet meer voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft de sterkte. In combinatie met de verkeersbelasting kunnen deze putten zelfs bezwijken. De rioolleidingen kunnen we met verschillende technieken 'relinen' (de binnenzijde vernieuwen), maar voor de putten is dat niet mogelijk. Met het op locatie vervangen van deze putten bieden wij daarvoor nu een praktische oplossing.

Snel en precies op maat

Het vervangen van een rioolput met ongewone vormen of afwijkende maten is vaak een behoorlijke klus. Met de traditionele technieken is het kostbaar en tijdrovend om deze putten op maat te maken. Het 3D-printen van de nieuwe put biedt dan veel voordelen. Bij het openmaken van de put wordt deze gescand, waarna deze gegevens direct worden doorgestuurd naar de computer die het model doorstuurd naar de printsoftware. De printer krijgt zo meteen instructies over de afmetingen, waardoor de put direct op deze manier op locatie kan worden geprint. Na enkele dagen in plaats van weken kan de straat weer dicht. Deze manier van werken levert veel tijdswinst op en dat bespaart niet alleen geld, maar zorgt ook voor een flinke beperking van de omgevingshinder.

Overal toepasbaar

De printtechniek is een methode waarbij laagsgewijs beton wordt aangebracht. De spuitmond waarmee de betonmortel wordt geprint, wordt aangestuurd door de computer die het ingelezen 3D-model van de put omzet naar de nieuwe constructie. Vanwege de speciale morteleigenschappen is de geprinte constructie binnen één dag op de gewenste sterkte om aan te vullen en af te werken. Daarna kan de put meteen in gebruik worden genomen. Omdat wij gebruik maken van een printer op rupsbanden, zijn de meeste locaties goed bereikbaar.

"In een pilot printten we een put van 1.17x1.17x.2.00m met drie rioolaansluitingen binnen anderhalf uur. Een enorme tijdsbesparing vergeleken met traditionele methodes!"

CyBe Construction

Feiten & cijfers

Gerelateerde informatie

+