icon-arrow-right
HomeProjecten Gemaal G Orionweg

Gemaal G Orionweg

Moerdijk

Bij de renovatie van Gemaal G aan de Orionweg in Moerdijk stonden wij als hoofdaannemer samen met onze opdrachtgever Havenschap Moerdijk en onze projectpartner Van der Linden pomptechniek samen aan de lat om een twintig jaar oud gemaal voor de verwerking van industrieel afvalwater weer klaar te maken voor de toekomst. Een mooie uitdaging was daarbij om binnen de bestaande betonconstructie de oude natte pompopstelling te vervangen door een droge pomp.

In het bouwteam hebben we gezamenlijk de voorbereiding van het project opgepakt om met elkaar een ontwerp voor de renovatie te ontwikkelen, dat vervolgens is uitgewerkt in een bestek met bijbehorende tekeningen. Ook in de uitvoeringsfase is het bouwteam betrokken gebleven, om samen de beste oplossingen te vinden en kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen.

Regeling moderniseren

Het droog opstellen van de pompen kwam uit het bouwteam naar voren als belangrijke verbetering in het onderhoudsgemak van het gemaal. In een gemaal dat chemisch verontreinigd water verwerkt zeker geen overbodige luxe. Een andere optimalisatie die uit het bouwteam naar voren kwam, was de modernisering van de regeling. Zo zijn onder meer debietmeters, frequentieregelaars, temperatuurmetingen en niveaumetingen geïmplementeerd.

Energiebesparing

Met name dankzij de debietregeling kon een mooie energiebesparing worden gerealiseerd. Vanuit deze inzet op verduurzaming van het gemaal hebben we ook nadrukkelijk de mogelijkheden aangegrepen voor het hergebruik van materialen van het gemaal uit 1995. Zo is gietijzer gerecycled en zijn opgebroken straatstenen gebruikt als tijdelijke wegverharding. Vrijgekomen zand en grond zijn niet vervangen maar opnieuw gebruikt.

Riool vernieuwd

Bij de renovatie is de gehele installatie uitgevoerd met telemetrie. Daarmee kunnen monitoring en besturing nu ook op afstand plaatsvinden. De bestaande windketel is, na afweging van alternatieven, behouden en voorzien van een coating. De ruimte waarin de ketel staat is van ventilatie en een veilige toegang voorzien. Naast de verbeteringen aan de pompinstallatie hebben we ook een deel van de riolering vervangen. Daarvoor hebben we een combinatie van HDPE, beton- en gresriool gebruikt. Voor alle civiele werken verzorgden wij het betonwerk en uiteraard hebben we ook de vernieuwing van het gebouw, nieuwe wegverhardingen en zaken als luiken en trappen weer klaargemaakt voor jarenlang veilig gebruik.

Het onderhoud aan gemaal G aan de Orionweg was het eerste werk dat we in een serie projecten samen met het Havenbedrijf Moerdijk hebben uitgevoerd in bouwteamverband. Zie 'gerelateerde projecten' voor de andere werken uit dit bouwteam.

Contactpersoon

René Zoeteweij Projectleider Neem contact op

Feiten & cijfers

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Gerelateerde informatie

+