icon-arrow-right
HomeProjecten Reinwaterkelder Tilburg

Reinwaterkelder Tilburg

Tilburg

Om op momenten dat er veel drinkwater gelijktijdig wordt gebruikt, aan de piek in de vraag te kunnen voldoen, slaat onze opdrachtgever Brabant Water drinkwater op in zogeheten reinwaterkelders. Op hun locatie in Tilburg realiseerden wij twee van zulke kelders, die samen goed zijn voor de opslag van ruim 8.000m3 drinkwater.

Berlinerwand

De twee nieuwe reinwaterkelders vervangen oude reinwaterkelders die een aantal jaren geleden zijn gesloopt. Het realiseren van de twee grote nieuwe kelders op een relatief klein bouwterrein was één van de bijzondere facetten van dit project. De kuip voor de kelders is ontgraven binnen een berlinerwand.

CUR100

Een ander aspect dat dit werk geen alledaagse klus maakte, waren de hoge eisen die werden gesteld aan de hygiëne. Zowel het werkproces als het niveau van afwerking werden hier sterk door bepaald. De binnenzijde van de twee kelders, die samen één toegangsgebouw delen, is afgewerkt met een CUR100-beton, waarmee het vereiste afwerkingsniveau werd bereikt.

 

Voor het uitvoeren van dit project werd de STABU-systematiek gehanteerd als contractvorm. Als M.J. Oomen riool- en betontechniek waren wij hoofdaannemer van dit werk, waarbij we een coördinatieplicht richting betrokken onderaannemers hadden.

Contactpersoon

René van Pelt Bedrijfsleider Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Lengte x breedte x hoogte
  60x35x4 m1
 • Hoeveelheid betonstaal
  ca 300 ton
 • Hoeveelheid beton
  ca 2200 m3
 • Projectcategorieën
  Leidingbouw
  Civiele betonbouw
+