icon-arrow-right
HomeProjecten Omloopleiding Kleine Melanen Bergen op Zoom

Omloopleiding Kleine Melanen Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Voor de gemeente Bergen op Zoom realiseerden we een rond 1000-omloopleiding aan het riool in de wijk Noordgeest, om daarmee de waterkwaliteit van vensysteem de Kleine Melanen te verbeteren.

Blauwalg

Al enkele jaren waren er problemen met de waterkwaliteit van de Kleine Melanden. Ondanks diverse maatregelen bleef met name de groei van blauwalg in de zomermaanden problemen opleveren. Uit onderzoek bleek dat dit flink verminderd kon worden door geen regenwater uit de omliggende wijken meer in de Kleine Melanen te lozen. Het regenwater kon beter om de Kleine Melanen heen geleid worden om vervolgens op de in de buurt gelegen Ligne te worden geloosd.

Regenwater omleiden

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom reliseerden wij deze omleiding voor het regenwater in de vorm van een rond 1000-omloopleiding. In de Kleine Melanen komt nu alleen nog bij hevige regenval regenwater terecht, waardoor het waterpeil in de vennen nu veel meer door de natuur zelf wordt bepaald in plaats van door de hoeveelheid regenwater die er op wordt geloosd. In tijden van droogte kan het waterpeil daardoor lager zijn en dat is weer gunstig voor de plantengroei. De aanleg van de omloopleiding duurde negen weken.

Contactpersoon

René Zoeteweij Projectleider Neem contact op

Gerelateerde informatie

+